February 12, 2019
View e923020

Adición de bibliografía

Nika Zhenya authored on 12/02/2019 16:34:51
February 11, 2019
View ce87109

Adición de correcciones a avances-1.docx

Nika Zhenya authored on 11/02/2019 12:36:57
February 7, 2019
View 7ae5070

Ancho de líneas de texto uniformadas

Nika Zhenya authored on 07/02/2019 14:48:59
View 6d8a881

Adiciones de correcciones después de la lectura de avances-1.pdf

Nika Zhenya authored on 07/02/2019 12:29:30
View 5bd2634

Creación de avance-1

Nika Zhenya authored on 07/02/2019 07:14:58
View 1f4e235

Pequeñas correcciones

Nika Zhenya authored on 07/02/2019 07:14:47
February 6, 2019
View b0af4d5

Adición de id de bibliografía a 4-6

Nika Zhenya authored on 06/02/2019 18:45:23
View 193a0ef

Adición de id de bibliografía a 1-3

Nika Zhenya authored on 06/02/2019 16:23:15
View d19e9c5

Adición de bibliografía

Nika Zhenya authored on 06/02/2019 16:22:43
January 21, 2019
View b712877

Arreglo de PDF

Nika Zhenya authored on 21/01/2019 23:02:35
January 15, 2019
View a4fbf02

Limpieza

Nika Zhenya authored on 15/01/2019 10:46:15
View e757ff7

Creación de HTML

Nika Zhenya authored on 15/01/2019 10:44:17
January 14, 2019
View 9f8921d

Adición de bibliografía

Nika Zhenya authored on 14/01/2019 20:22:00
January 12, 2019
View a45f3b7

Más arreglo de bibliografía

Nika Zhenya authored on 12/01/2019 17:03:21
January 11, 2019
View 996a656

Adición de bibliografia

Nika Zhenya authored on 11/01/2019 16:19:20